Charistar

Een collectief van professionals die de wereld eerlijker, schoner, en leuker willen maken – dat is Charistar volgens Peter Verbaas, één van de partners. Samen met de ‘associates’ van het colllectief kiest hij maatschappelijke vraagstukken uit om aan bij te dragen: “Wij zetten onze ervaring uit het bedrijfsleven, de wetenschap of de financiële wereld in om problemen op te lossen. We constateren bijvoorbeeld dat het onderwijs kampt met steeds meer administratieve lasten, terwijl docenten gewoon met hart en ziel willen lesgeven. Dus zijn we naar het ministerie gestapt met een plan hoe we de rol van de school in de gemeenschap kunnen verbeteren. We halen ruimte uit die gemeenschap voor extra activiteiten.Voor docenten leidt dat tot meer tijd voor hun primaire lestaak. En de kinderen krijgen bijzondere vakken waar of sport, schoolreisjes en extra muzieklessen die anders worden geschrapt. Inmiddels zijn we bezig met een pilot waar we lessen uit trekken die dan landelijk kunnen worden toegepast.”

Alle winst die Charistar maakt wordt teruggeïnvesteerd in maatschappelijke projecten. “Als we winst maken, dan is dat per ongeluk. Ons werk heeft een maatschappelijk doel dus daar moet ’t geld ook weer terugkomen. “Constructief activistisch,” noemt Peter deze aanpak van: “We hebben idealen, maar we met een praktische aanpak. We helpen met strategie, bestuur, fondsenwerving en organisatie. Of we geven een initiatief een zetje met tijdelijke menskracht.”

Charistar koppelt graag mensen en initiatieven aan elkaar. “Hier in de Delftste Hout is bijvoorbeeld vaak blauwalg. Armere gezinnen kunnen nergens meer gratis zwemmen. Terwijl we in Delft hét watermanagementinstituut van Nederland hebben! Dus stappen we naar banken, overheid, fondsen en woningbouwverengingen om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.”Charistar leidt daarnaast ook jonge professionals op met traineeships in hun kantoor in Brussel. Peter: “Pas afgestudeerden jongeren kunnen dan maatschappelijk relevant werk doen, bijvoorbeeld bij NGO’s, in de culturele organisaties of in zorg en welzijn. Van ons krijgen ze ook een opleiding. Het is vaak een vliegende start van hun carrière.”

Het kantoor van Charistar is gevestigd bij Lijm & Cultuur: “Er is veel ruimte voor eigen ideeën, het is een beetje chaotisch. Dat is juist fijn want er kan veel. Je kunt lekker lunchen, mensen ontvangen in het restaurant, ruimtes huren. En er gebeurt van alles op het gebied van kunst en cultuur.” Charistar kijkt dan ook met een open blik naar de wereld: “We zijn altijd op zoek naar talentvolle trainees en associates die hun kennis willen inzetten voor de maatschappij. Dus laat vooral van je horen!”

www.charistar.nl

charistar-image