Charistar

Achter elke deur van het industriële gebouw van Lijm & Cultuur gaat een bijzonder bedrijf schuil. Meestal zijn het culturele ondernemers. Beoefenaren van een beroep uit de creatieve industrie. Veelal eenpitters of duo’s. In het smaakvolle directiekantoor van de voormalige Lijm & Gelatinefabriek zit een heel ander bijzonder bedrijf: Charistar, een consultancybedrijf voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling.

Charistar heeft als doelstelling om de wereld beter en mooier maken. Het bedrijf werd in 2012 opgericht door drs. Peter Verbaas, drs. Peter Inklaar en prof. dr. Theo Schuyt. Zij hielden hun carrière in het bedrijfsleven voor gezien en besloten hun hart te volgen. Zij wilden iets terug geven aan de samenleving. Dat doet Charistar door advisering, coaching en training aan instellingen en organisaties uit de wereld van cultuur, onderwijs, sport en internationale samenwerking. Charistar helpt bijvoorbeeld veel gemeenten met de ontwikkeling van een cultuurbeleid. En Charistar adviseert culturele instellingen over cultureel ondernemerschap, over het aanboren van nieuwe financieringsbronnen. ‘We geven advies en waar nodig helpen we bij het opstarten van de veranderingen,‘ vertelt Peter Verbaas. Dat doet Charistar met een team van 20 associates.

Het bedrijf heeft geen winstdoelstelling. Peter Verbaas: ‘Wij willen een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Als we winst maken, geven we die terug aan de samenleving, door maatschappelijke projecten te ondersteunen via onderzoek, advies of training.‘ Zo werd afgelopen jaar uit de winst van Charistar onderzoek mogelijk gemaakt naar tablet onderwijs aan dyslectische kinderen.
Naast consultancy, training en coaching, ontplooit Charistar zelf maatschappelijke initiatieven. Zoals de oprichting en de stimulering van de Gemeenschapsfondsen: dat zijn fondsen uit alle lagen van de bevolking die lokale goede doelen steunen. Het Gemeenschapsfonds werd in 2012 opgericht tijdens een congres in de Boiler en De Centrale op het terrein van Lijm & Cultuur. ‘We maken regelmatig gebruik van de verschillende ruimtes van Lijm & Cultuur, om opdrachtgevers te ontvangen voor trainingen en coaching,’ vertelt Peter Verbaas. ‘Dat levert altijd leuke reacties op. Mensen kijken hun ogen uit. Ze zijn altijd weer verrast om een training mee te maken in een industriële locatie, waar het bruist van de energie.

www.charistar.nl

charistar-image