Economisch succesvolle samenlevingen hebben altijd een rijk cultureel leven. Men kan zich afvragen of dat succes te danken is aan het culturele leven of dat het culturele leven juist bloeit door het economisch succes van die samenleving. De goede kijker ziet dat cultuur een onmisbare creatieve voedingsbodem is van vernieuwing en weet dat die innovatiekracht op haar beurt een van de belangrijke motoren is van economische groei. Lijm & Cultuur wil daar een bijdrage aan leveren.

Visie


 
De huidige tijd kenmerkt zich door grote sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Mensen laten zich niet langer vangen in zuilen, maar vormen wisselende communities. Lijm & Cultuur ziet dat de weg naar de toekomst daarin gelegen is.  Zuilen moeten verdwijnen.  Lijm & Cultuur creëert op haar locatie een inspirerend speelterrein waar vernieuwingen kunnen ontstaan en vorm krijgen. Lijm & Cultuur slaat bruggen tussen verschillende werelden en helpt drempels te overwinnen. Het is een plek waar bedrijven en mensen komen aanwaaien om inspiratie op te doen om daarna met een goed gevulde rugzak weer uit te waaieren. Een plek waar alle denkbare vormen kunst, cultuur en ondernemerschap in harmonie samengaan en elkaar voeden. Een plek die bijdraagt aan de nieuwe economie.

 

Concept

De wereld van Lijm & Cultuur is een bijzondere wereld vol verrassingen en nieuwe inzichten. Een beetje ongrijpbaar, maar dat ligt besloten in het concept, want Lijm & Cultuur is gebaseerd op nieuw denken en een sterke visie op de toekomst. Het is een groot creatief speelterrein, een dynamisch creatief laboratorium.

Innovatieve congressen, symposia, trainingen, experimentele projecten,  workshops, exposities, lezingen, theater- en muziekvoorstellingen, festivals en feesten die bezoekers, professionals en amateurs inspiratie en geestdrift bieden. Lijm & Cultuur denkt graag met haar klanten mee om vorm en inhoud optimaal op elkaar af te stemmen en gelooft hartstochtelijk in de kracht van co-creatie. Lijm & Cultuur kan een grote variëteit aan groepen bedienen, van vijf mensen in een van de vergaderruimtes,  conferenties met 100-400 mensen met verschillende break-out ruimtes, tot grote evenementen met 8.000 bezoekers.  De monumentale industriële gebouwen, kantoren, repetitieruimtes en meer dan 2 hectare terrein, vormen een speelveld waar iedere denkbare setting op maat kan worden gecreëerd.