VPRO Tegenlicht Meet Up – Kloofdichters

Op maandag 3 april om 20u organiseert Lijm & Cultuur weer een VPRO Tegenlicht Meet Up over de uitzending Kloofdichters: mensen die de hand reiken naar de overkant om de kloof te dichten. We praten hierover door met u en twee gasten uit de aflevering:

Tim ‘S Jongers (1981) is politicoloog, bestuurskundige en publicist. In zijn werk focust hij vooral op verschillen in de samenleving en de positie van mensen in kwetsbare situaties, en hoe we deze verschillen kunnen overbruggen. Zo schreef hij het boekje Beledigende Broccoli. Sinds september 2022 is hij directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Voor De Correspondent schrijft hij op persoonlijke titel als Correspondent Samenleven.

Eric Steegers is gynaecoloog en hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie bij het Erasmus MC in Rotterdam. Zijn onderzoek is gericht op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Met de kennis uit deze onderzoeken zet Steegers zich in voor landelijke- en gemeentelijk programma’s die zich richten op zorg, vooral voor kwetsbare groepen vrouwen.

Ervaringsdeskundigen aan de ene kant, wiens stem al te vaak verdwijnt als hoogopgeleide beleidsmakers over hun wijk, hun uitkering, hun leven beslissen. En van de andere kant van de kloof mensen die vanuit overtuiging en principiële bescheidenheid bij iemand op de bank gaan zitten om de vraag te stellen die steeds meer verdwenen lijkt uit onze verzorgingsstaat: Wat heeft u eigenlijk nodig?

De Meet Up begint om 20.00 uur bij Lijm & Cultuur. De uitzending terugkijken? Dat kan via www.vpro.nl/tegenlicht.
De toegang is gratis, maar we vinden het fijn als u laat weten dat u komt via een mailtje aan info@lijmencultuur.nl.

Meer informatie

Datum
Tickets gratis
 
Type Lijm & Cultuur